​QUALITY CONTROL IN THE

PACKAGING INDUSTRY

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Packaging Quality Control

การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์

     ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์โดย InfinityQS ช่วยให้มองเห็นกระบวนการผลิตภายในทั่วทั้งโรงงาน ทำให้มั่นใจว่าการผลิตจะไม่เกิดความผิดพลาด

     ซอฟแวร์ InfinityQS® Statistical Process Control (SPC) จะทำให้คุณมั่นใจเรื่องคุณภาพการผลิตที่สม่ำเสมอ มองเห็นได้ทั้งสายการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

สิ่งที่ผู้ผลิตอาจจะต้องเจอคือ

 • ความต้องการของลูกค้า เช่น อายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
 • รูปทรงและความสะดวกในการใช้งาน
 • ต้องการวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและคงทน
 • ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
 • คู่แข่งทางการตลาด ที่มีการกระจายตัวของสินค้ามากขึ้น

Delivering Continuous Improvements​

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

     บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมากในปัจจุบัน ผู้ผลิตบางรายพยายามจะลดต้นทุน ด้วยการใช้วัสดุที่บางและเบาขึ้น หากไม่ได้รับการตรวจสอบที่ดี อาจเกิดข้อผิดพลาดในการผลิต หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ และติดตามขั้นตอนในกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา

InfinityQS SPC รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

 • ข้อมูลที่จะช่วยดำเนินการปรับปรุงในสายการผลิต
 • ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต
 • ลดต้นทุน

Increased Visibility

การเข้าถึงข้อมูล

     ไม่ว่าคุณจะมีโรงงานการผลิตแห่งเดียว หรือมีหลายสาขาทั่วโลก หากคุณต้องการข้อมูลเหล่านั้น ก็สามาารถเรียกขึ้นมาดูได้ทันที

 • เปรียบเทียบความสามารถในการผลิต
 • ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์
 • ลดค่าใช้จ่าย​

Packaging Quality Control​

การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์

     ซอฟแวร์ InfinityQS จะช่วยให้คุณเก็บรักษาข้อมูลในอดีต พร้อมสำหรับการเรียกใช้ได้ทุกเมื่อและยังตั้งค่าภาษาได้หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในลำดับต่อๆไป

สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้โซลูชัน InfinityQS

ความสามารถในการผลิต

 • การติดตามข้อมูล ควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

 • ขนาดและน้ำหนักที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

การตรวจสอบย้อนหลัง

 • ขนาดและน้ำหนักที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

Close Menu