OTHER INDUSTRIES

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆ

QUALITY CONTROL FOR EVERY BUSINESS

การควบคุมคุณภาพของธุรกิจทุกประเภท

เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ผู้ผลิต ผู้บริโภค ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แต่ละธุรกิจมีเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมาพร้อมกับความท้าทายเหล่านี้

☞  ความต่อเนื่องของคุณภาพสินค้า
☞  ราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค
☞  มีความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
☞  ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

ดังนั้น ทุกคนในบริษัท ทั้งระดับบริหารและการจัดการ ต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพได้อย่างเรียลไทม์

☞  ลดต้นทุน
☞  เพิ่มความเร็วในสายการผลิต
☞  ป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
☞  ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

InfinityQS® Statistical Process Control (SPC)
เป็นโซลูชันเดียวที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ช่วยจัดการคุณภาพของสินค้า อุปโภคบริโภค ช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆได้ นอกจากนี้โซลูชั่นของ InfinityQS ยังมี

☞  มีความยืดหยุ่นในการจัดการคุณภาพการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงสุด
☞  ช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจากอุปกรณ์ใดๆ ผู้จัดการสามารถจัดการข้อมูลเหล่านั้นและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิาภาพ

REAL-TIME VISIBILITY TO REDUCE COSTS

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ

InfinityQS จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัติโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหา และดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง สามารถล็อครหัสสำหรับการติดตามได้ตลอดสายการผลิต จากการลดต้นทุนอื่นๆ คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น

IMPROVED QUALITY, REDUCED DEFECTS AND VARIATION

การเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับปรุงคุณภาพและลดข้อบกพร่อง

Paper และ Spreadsheets ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากปัจจุบันต้องการความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

☞  การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เราเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ซอฟแวร์ InfinityQS SPC สามารถใช้ตัวชี้วัด Defects Per Million Opportunities (DPMO) และ Defects Per Thousand Opportunities (DPTO) ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้

☞  การวิเคราะห์รูปแบบ เราช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

OPERATIONAL EFFICIENCY AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

☞  จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิต
☞  เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
☞  ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ซอฟแวร์ InfinityQS SPC ให้คุณได้ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้ในสายการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานและระยะสั้น โดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง

REPORTING AND ANALYTICS

การรายงานและการวิเคราะห์

ด้วยโซลูชันของ InfinityQS clound-based ผู้ผลิตจะสามารถมองเห็นคุณภาพการผลิตได้ในแบบเรียลไทม์ ก่อนจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลำดับต่อๆ ไป สามารถลดการสุ่มตัวอย่าง และประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

DEEP EXPERIENCE TO MEET ANY COMPLIANCE REQUIREMENT

ฟังก์ชันภายในของ InfinityQS ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้

REQUEST A FREE SOFTWARE TRIAL!

Proficient SPC Software trial สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ 30 วัน พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

SPC Software เหมาะสำหรับใคร?

การจัดการที่มีคุณภาพและง่ายดายด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Close Menu