OTHER INDUSTRIES

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆ

Quality Control For Every Business

การควบคุมคุณภาพของธุรกิจทุกประเภท

     เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ผู้ผลิต ผู้บริโภค ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แต่ละธุรกิจมีเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมาพร้อมกับความท้าทายเหล่านี้

 • ความต่อเนื่องของคุณภาพสินค้า
 • ราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค
 • มีความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
 • ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

ดังนั้น ทุกคนในบริษัท ทั้งระดับบริหารและการจัดการ ต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพได้อย่างเรียลไทม์

 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มความเร็วในสายการผลิต
 • ป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

InfinityQS® Statistical Process Control (SPC)
เป็นโซลูชันเดียวที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ช่วยจัดการคุณภาพของสินค้า อุปโภคบริโภค ช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆได้ นอกจากนี้โซลูชั่นของ InfinityQS ยังมี

 • มีความยืดหยุ่นในการจัดการคุณภาพการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจากอุปกรณ์ใดๆ ผู้จัดการสามารถจัดการข้อมูลเหล่านั้นและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิาภาพ

Real-Time Visibility To Reduce Costs

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ

     InfinityQS จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัติโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหา และดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง สามารถล็อครหัสสำหรับการติดตามได้ตลอดสายการผลิต จากการลดต้นทุนอื่นๆ คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น

Improved Quality, Reduced Defects And Variation

การเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับปรุงคุณภาพและลดข้อบกพร่อง

Paper และ Spreadsheets ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากปัจจุบันต้องการความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เราเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ซอฟแวร์ InfinityQS SPC สามารถใช้ตัวชี้วัด Defects Per Million Opportunities (DPMO) และ Defects Per Thousand Opportunities (DPTO) ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้
 • การวิเคราะห์รูปแบบ เราช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Operational Efficiency And Continuous Improvement

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

     วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิต
 • เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
 • ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ซอฟแวร์ InfinityQS SPC ให้คุณได้ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้ในสายการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานและระยะสั้น โดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง

Reporting And Analytics

การรายงานและการวิเคราะห์

ด้วยโซลูชันของ InfinityQS clound-based ผู้ผลิตจะสามารถมองเห็นคุณภาพการผลิตได้ในแบบเรียลไทม์ ก่อนจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลำดับต่อๆ ไป สามารถลดการสุ่มตัวอย่าง และประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Deep Experience To Meet Any Compliance Requirement

ฟังก์ชันภายในของ InfinityQS ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้
Close Menu