QUALITY CONTROL IN THE

ELECTRONICS INDUSTRY

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ELECTRONICS QUALITY CONTROL

การควบคุมคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทผลิตและประกอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนศูนย์กลางของเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยให้เทคโนโลยีสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ แต่ในขณะเดียวกัน คุณอาจพบเจอกับความท้าทายเหล่านี้

☞  การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
☞  จำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
☞  วัสดุที่หลากหลาย
☞  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

อันเป็นผลมาจากความท้าทายเหล่านี้ การควบคุมคุณภาพจำเป็นตรวจสอบได้อย่างเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และบันทึกข้อมูลได้โดยอัติโนมัติ จะช่วยให้คุณสามารถ

☞  เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
☞  ลดต้นทุน ของเสียจากการผลิต
☞  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
☞  ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

ซอฟแวร์ InfinityQS® Statistical Process Control (SPC) เป็นโซลูชันเดียวสำหรับองค์กรที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ InfinityQS ยังมีประสบการณ์ด้านการผลิต เราสามารถใช้ความรู้มากมายมาปรับปรุงและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณมีคุณภาพสูงสุด

NORTHSTAR BATTERY LEVERAGES REAL-TIME DATA SO THEY CAN REACT QUICKLY BEFORE PROBLEMS ESCALATE. 

REAL-TIME VISIBILITY TO REDUCE COST

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ

InfinityQS จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัติโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหา และดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง สามารถล็อครหัสสำหรับการติดตามได้ตลอดสายการผลิต จากการลดต้นทุนอื่นๆ คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น

“สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ย 12.7% ต่อสัปดาห์ และลดการทำงานของบุคลาการ 14.3%”

IMPROVED QUALITY, REDUCED DEFECTS AND VARIATION

การเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับปรุงคุณภาพและลดข้อบกพร่อง

Spreadsheets และ Standalone ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากปัจจุบันต้องการความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

☞  การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เราเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ซอฟแวร์ InfinityQS SPC สามารถใช้ตัวชี้วัด Defects Per Million Opportunities (DPMO) และ Defects Per Thousand Opportunities (DPTO) ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้

☞  การวิเคราะห์รูปแบบ เราช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

DRIVE CONTINUOUS IMPROVEMENT

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

☞  จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิต
☞  เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
☞  ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ซอฟแวร์ InfinityQS SPC ให้คุณได้ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้ในสายการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานและระยะสั้น โดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง

ด้วยโซลูชันของระบบ จะสามารถมองเห็นข้อมูลของสายการผลิตได้แบบเรียลไทม์ก่อนการส่งมอบสินค้า ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ
☞  ตรวจสอบแหล่งที่มาและใบรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (COA)
☞  พัฒนาคุณภาพและช่วยประหยัดต้นทุน

TRACEABILITY

การตรวจสอบย้อนหลัง

ซอฟแวร์ ProFicient™ เป็นโซลูชันที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ที่ทุกเวลา
☞  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
☞  ป้องกันความผิดพลาดของการผลิต
☞  ควบคุมและรายงานผลได้สะดวกยิ่งขึ้น

ELECTRONICS INDUSTRY COMPLIANCE

ฟังก์ชันภายในของ InfinityQS ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้

REQUEST A FREE SOFTWARE TRIAL!

Proficient SPC Software trial สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ 30 วัน พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

SPC Software เหมาะสำหรับใคร?

การจัดการที่มีคุณภาพและง่ายดายด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Close Menu