QUALITY CONTROL IN THE

CONSUMER PACKAGED GOODS

INDUSTRY

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

CONSUMER PACKAGED GOODS QUALITY CONTROL

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

สินค้าอุปโภคบริโภคมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการออกแบบใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้เข้าถึงตลาดได้กว้างมากขึ้น

แต่สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตให้กับผู้บริโภคหรือการจัดหาทรัพยากรให้กับผู้ผลิตรายใหญ่พวกเขาต้อง
☞  ความต่อเนื่องของคุณภาพสินค้า
☞  ราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค
☞  มีความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
☞  ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการมองเห็นแบบเรียลไทม์ภายในโรงงานและสามารถดูได้ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิประเทศใด เราสามารถ

☞  ลดต้นทุน
☞  เพิ่มความเร็วในการผลิต
☞  ป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
☞  ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

InfinityQS® Statistical Process Control (SPC)
เป็นโซลูชันเดียวที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ช่วยจัดการคุณภาพของสินค้า อุปโภคบริโภค ช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆได้ นอกจากนี้โซลูชั่นของ InfinityQS

☞  มีความยืดหยุ่นในการจัดการคุณภาพการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงสุด
☞  ช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจากอุปกรณ์ใดๆ ผู้จัดการสามารถจัดการข้อมูลเหล่านั้นและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิาภาพ

NORTHSTAR BATTERY LEVERAGES REAL-TIME DATA SO THEY CAN REACT QUICKLY BEFORE PROBLEMS ESCALATE. 

REAL-TIME VISIBILITY TO REDUCE COST

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ

InfinityQS สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจจับปัญหา เพื่อให้ทีมงานสามารถดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความทัฐว้อนของปัญหาดังกล่าว ช่วยลดการทำงานซ้ำและช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างมาก

“สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ย 12.7% ต่อสัปดาห์ และลดการทำงานของบุคลาการ 14.3%”

IMPROVED QUALITY, REDUCED DEFECTS AND VARIATION

การเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับปรุงคุณภาพและลดข้อบกพร่อง

Paper และ Spreadsheets ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากปัจจุบันต้องการความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

☞  การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เราเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ซอฟแวร์ InfinityQS SPC สามารถใช้ตัวชี้วัด Defects Per Million Opportunities (DPMO) และ Defects Per Thousand Opportunities (DPTO) ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้

☞  การวิเคราะห์รูปแบบ เราช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

DRIVE CONTINUOUS IMPROVEMENT

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

☞  จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิต
☞  เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
☞  ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ซอฟแวร์ InfinityQS SPC ให้คุณได้ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้ในสายการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานและระยะสั้น โดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง

ด้วยโซลูชันของระบบ จะสามารถมองเห็นข้อมูลของสายการผลิตได้แบบเรียลไทม์ก่อนการส่งมอบสินค้า ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ

☞  ตรวจสอบแหล่งที่มาและใบรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (COA)
☞  พัฒนาคุณภาพและช่วยประหยัดต้นทุน

TRACEABILITY

การตรวจสอบย้อนหลัง

ซอฟแวร์ ProFicient™ เป็นโซลูชันที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ที่ทุกเวลา
☞  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
☞  ป้องกันความผิดพลาดของการผลิต
☞  ควบคุมและรายงานผลได้สะดวกยิ่งขึ้น

CONSUMER PACKAGED GOODS INDUSTRY COMPLIANCE

ฟังก์ชันภายในของ InfinityQS ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้

REQUEST A FREE SOFTWARE TRIAL!

Proficient SPC Software trial สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ 30 วัน พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

SPC Software เหมาะสำหรับใคร?

การจัดการที่มีคุณภาพและง่ายดายด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Close Menu