STATISTICAL PROCESS CONTROL BENEFIT

STATISTICAL PROCESS CONTROL BENEFIT

เหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้ ProFicent เพราะสามารถจัดการและบูรณาการระบบได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Real-time statistical process control (SPC) ที่ทรงพลังเพราะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือแม้แต่ Process Control ด้วยเหตุนี้ ProFicient จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมาใช้ในการสร้างมาตรฐานของการจัดการคุณภาพ เพราะเป็นเครื่องมือช่วยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

❖ Cost Reduction

ทุกๆ ปีจะมีลูกค้าของเราประหยัดต้นทุนไปหลายล้านบาทโดยการลดปริมาณของเสียและการ rework และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการไปในเวลาเดียวกัน การลงทุนด้วยปริมาณเงินจำนวนเล็กน้อยกลับให้ผลตอบแทนเกินคาด ทั้งนี้เพราะมีเครื่องมือทีสามารถรวบรวมข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และดำเนินการตอบสนองต่างๆได้อย่างทันท่วงที

❖ Supplier Monitoring

เรามีบริการ Software as a Service (SaaS) ที่ช่วยให้คุณดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพร่วมกับ supplier ได้แบบ real-time เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าไม่ได้คุณภาพภายในห่วงโซ่อุปทานและลดต้นทุนของห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะของแต่ละ supplier ได้อีกด้วย​

❖ Smooth Integration

ProFicient เป็นโปรแกรม SPC ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถติดตั้งได้ง่ายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทีม IT ของคุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี พร้อมใช้งานได้บนโครงสร้างของระบบที่มีอยู่แล้วในองค์กรจึงช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบและเสร็จไว

❖ Operational Efficiency

ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของกระบวนการเป็นสิ่งที่นำไปสู่การลดเวลาที่ใช้ในการหยุดเครื่องจักร ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการบำรุงรักษาที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การเผยให้เห็นถึง “บุคลิก” ที่ไม่ซ้ำกันของแต่ละกระบวนการยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างตรงจุด

❖ Compliance

มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านั้น ProFicient เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น จึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐาน เช่น FDA’s 21 CFR Part 11 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บ electronics data ของอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ หรือมาตรฐาน Net Content Control, HACCP and SSOP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น และสามารถเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับการ audit ได้อีกด้วย

❖ Recall Prevention

การเรียกคืนสินค้านอกจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าและยังเป็นต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ไร้คุณภาพเหล่านั้นอีกด้วย แต่ที่เลวร้ายกว่าคือภาพลักษณ์ของบริษัทที่เสื่อมเสียย่อมทำให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทลดลงจนอาจนำไปสู่การเสียส่วนแบ่งทางการตลาด และอาจต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นเหล่านั้นกลับมา ProFicient เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถมองเห็นคุณภาพที่แท้จริงทั้งภายในองค์กรและจาก supplier จึงช่วยลดโอกาสการเรียกคืนสินค้าที่ไม่มีคุณภาพได้แต่เนิ่น

At InfinityQS®, we design and support practical solutions. Our expert industrial statisticians bring Six Sigma Black Belt certification and experience in the areas that matter most:

  • Deep understanding of how manufacturing works in dozens of industries

  • Solving the challenges of today’s technical and economic landscape

  • Supporting the needs of operations, quality, IT, and executive teams

Our customers report measurable improvements and a robust ROI. It’s just one reason InfinityQS has a 97% client retention rate and a 94% client satisfaction rating across thousands of clients and tens of thousands of installations.

Close Menu