QUALITY CONTROL IN THE

AUTOMOTIVE INDUSTRY

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์

PACKAGING QUALITY CONTROL

การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์จึงมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก

☞  ความกดดันในเรื่องราคา
☞  กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
☞  ความต้องการสำหรับนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น

อันเป็นผลมาจากความท้าทายเหล่านี้ การจัดการด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีการดูแลและตอบสนองข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์

☞  ลดต้นทุน
☞  ดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต
☞  ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

InfinityQS® Statistical Process Control (SPC) เป็นโซลูชั่นเดียวสำหรับองค์กรที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถคุมคุณภาพยานยนต์ให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้

PACKAGING QUALITY CONTROL​

การลดต้นทุน

InfinityQS จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยอัติโนมัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ช่วยป้องกันและจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

InfinityQS จะช่วยรับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ต้องเรียกคืนสินค้า ลดความแปรปรวนของกระบวนผลิตเป็นอย่างมาก คุณสามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้น

GLOBAL VISIBILITY TO DRIVE QUALITY MANAGEMENT AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

คุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โซลูชัน InfinityQS ช่วยลดการจัดเก็บของข้อมูลและลดการใช้กระดาษด้วยการเก็บข้อมูลอัติโนมัติผ่านเครื่องวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PLCs) สามารถดูข้อมูลได้ผ่านสมาร์ทโฟนทั่วทุกภูมิประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังตรวจสอบการผลิตและการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา ง่ายต่อการปฏิบัติและรายงานมากขึ้น

การจัดดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลเหล่านั้นต้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และต้องอยู่ในมาตรฐานสากล

☞  ให้ความสำคัญในด้านการผลิตและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
☞  เปรียบเทียบความสามารถในสายการผลิต
☞  ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
☞  ลดค่าใช้จ่าย

ด้วยโซลูชันของ InfinityQS clound-based ผู้ผลิตจะสามารถมองเห็นคุณภาพการผลิตได้ในแบบเรียลไทม์ ก่อนจะมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลำดับต่อๆไป สามารถลดการสุ่มตัวอย่าง และประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

CERTIFICATION COMPLIANCE​

ใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและ ISO สำหรับระบบจัดการด้านคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ InfinityQS สามารถเป็นผู้จัดการด้านคุณภาพ พร้อมนำเสนอข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

☞  ตรวจสอบพร้อมรายงานผลข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
☞  ลดเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบได้อย่างมาก

AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPLIANCE

ความสอดคล้องของอุตสาหกรรมยานยนต์ ProFicient ช่วยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

REQUEST A FREE SOFTWARE TRIAL!

Proficient SPC Software trial สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ 30 วัน พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

SPC Software เหมาะสำหรับใคร?

การจัดการที่มีคุณภาพและง่ายดายด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Close Menu