QUALITY CONTROL IN THE

AEROSPACE & DEFENSE

INDUSTRIES

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอากาศยาน

PACKAGING QUALITY CONTROL

การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศการป้องกันประเทศ, เฮลิคอปเตอร์, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม รวมไปถึงอากาศยานของพลเรือนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้ต้นทุนที่มีราคาสูงและกระบวนการผลิตที่แม่นยำ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศผู้ผลิตต้องเผชิญกับแนวโน้มอุตสาหกรรม อาทิเช่น

☞  การควบคุมคุณภาพ และใบรับรอง
☞  กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและการแข่งขันสูงขึ้น
☞  กระบวนการผลิต สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก

☞  เพิ่มคุณภาพการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
☞  ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
☞  ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผู้ก่อตั้ง InfinityQS และผู้บริหารระดับสูงได้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกร ตั้งแต่ Hughes Aircraft, Boeing และ Honeywell Aerospace และเราได้สร้างรากฐานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

DRIVE CONTINUOUS IMPROVEMENT

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

☞  จัดลำดับความสำคัญ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
☞  เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
☞  ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

ด้วยโซลูชัน InfinityQS การจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้การตรวจสอบนั้นสะดวกยิ่งขึ้น
☞  ตรวจสอบแหล่งที่มาและใบรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (COA)
☞  พัฒนาคุณภาพและช่วยประหยัดต้นทุน

InfinityQS Statistical Process Control (SPC) สามารถให้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการผลิตในระยะสั้น InfinityQS จะวิเคราะห์ข้อมูลและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ ให้มีความแม่นยำและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

TRACEABILITY

การตรวจสอบย้อนหลัง

ซอฟแวร์ ProFicient™ เป็นโซลูชันที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ที่ทุกเวลา

☞  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
☞  ป้องกันความผิดพลาดของการผลิต
☞  ควบคุมและรายงานผลได้สะดวกยิ่งขึ้น

CERTIFICATION COMPLIANCE

ใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับการจัดการด้านคุณภาพ (SPC) FAA, JAA, NASA และ ISO ซึ่งเป็นข้อกำหนดของการผลิต InfinityQS จะช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น สะดวกต่อการเรียกใช้จากภายในและภายนอก

AEROSPACE & DEFENSE INDUSTRY COMPLIANCE

ซอฟแวร์ InfinityQS สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และการป้องกันประเทศ ช่วยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

REQUEST A FREE SOFTWARE TRIAL!

Proficient SPC Software trial สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ 30 วัน พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

SPC Software เหมาะสำหรับใคร?

การจัดการที่มีคุณภาพและง่ายดายด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Close Menu