Explore Proficient Add-On Products


 

DATA MANAGEMENT SYSTEM (DMS)

เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดและ ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เพื่อมาช่วยในการปรับปรุงและตัดสินใจแบบเรียลไทม์ InfinityQS ช่วยให้การจับภาพ รวม และเปรียบเทียบข้อมูล เป็นเรื่องที่ง่ายดายยื่งขึ้น ระบบจัดการข้อมูล (DMS) และบริการรวบรวมข้อมูล (DCS) ซอฟแวร์เหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยอัติโนมัติ เพื่อตรวจวัดและเก็บค่าจากแหล่งข้อมูลหลายๆที่ และมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Proficient โดยตรง

จากการเพิ่มตัวเลือกบนระบบจัดการข้อมูล (DMS) และบริการรวบรวมข้อมูล (DCS) ไปยัง Proficient จะช่วยขยายขีดความสามารถของคุณ เพื่อให้เข้าใจค่าพารามิเตอร์ที่อาจส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ

 

 

ด้วยการรวมกันของระบบจัดการข้อมูล คุณสามารถจับคู่การอ่านของค่าพารามิเตอร์ได้ มี แท็กฟิลด์ เช่นหมายเลขชิ้นส่วน และลักษณะอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้มีความเข้าใจกระบวนการที่สำคัญ ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมากขึ้น

 

DMS FEATURES

วิธีลดความซับซ้อนของซอฟแวร์ DMS, เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัติโนมัติ, รวบรวมเพื่อการปรับปรุงการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และวิเคราะห์

 

รองรับการอ่านข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง

ซอฟแวร์ DMS ช่วยให้ สามารถนำข้อมูลลงใน Platform ของ Proficient ได้ DMS สามารถอ่านค่าได้จากแหล่งข้อมูลจำนวนมาก รวมถึง Coordinate Measuring Machines (CMMs เครื่องวัด 3 มิติ), Checkweighers, Databases, Ethernet และ Serial Devices, OPC servers ไฟล์ข้อความและอื่นๆ ข้อมูลที่อ่านค่าได้ จะนำเก็บข้อมูลไว้ และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

 

 

 

 

 


 

มาตรฐานข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กร

ความสามารถในการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพจากหลายแห่ง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ใช้ DMS เพื่อขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ ProFicients ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและเขียนข้อมูลดังกล่าวลงในศูนย์กลางพื้นที่เก็บข้อมูลแบบครบวงจร

 

 


 

 

ประมวลผลกระบวนการความสัมพันธ์ พิจารณาพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์

ใช้การรวม DMS คุณสามารถจับคู่การอ่านค่าพารามิเตอร์กับช่องฟิลด์ต่างๆได้ เช่น หมายเลขชิ้นส่วนและลักษณะอื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและกระบวนการที่สำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

 

 


 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ดีกว่า และรวมข้อมูลลงในกลุ่มย่อยที่สร้างไว้

มีควาสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแห่ง เป็นซอฟต์แวร์ DMS ที่รวมข้อมูลลงในกลุ่มย่อย แหล่งข้อมูลประกอบด้วย OPC, Wonderware Live Data Tables, third-party OLE databases, GE iHistorian, RS232, Ehternet และ ASCII

 

 

 

 

DATA COLLECTION SERVICE (DCS)


 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ อาจมองว่าเป็นเรื่องง่าย กระบวนการอัติโนมัติ ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่มีอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล หากไฟดับ ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลได้
DCS สามารถรัข้อมูลทดสอบจากโรงงาน และสามารถรับได้เกือบทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบ โดยใช้ซอฟต์แวร์ DCS กับ DMS และ ProFicient เพื่อรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ในกระบวนการผลิตของคุณ


 

DYNAMIC SCHEDULER

ไม่เคยพลาดเรื่องการตรวจสอบ

การกำหนดเวลาสำหรับผู้ประกอบการ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพตามกำหนดเวลา ผู้ใช้จะได้รับตารางเวลาที่เข้าใจได้ง่าย และมีการแจ้งเตือน เก็บข้อมูลโดยอัติโนมัติ ข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูลได้แบบไดนามิก

DYNAMIC SCHEDULER FEATURES

เรียนรู้ว่า Dynamic Scheduler ขยายขีดความสามารถของ ProFicient ™ ได้อย่างไร

 

ช่วงเวลาที่อ่านได้ง่าย ตรวจสอบคุณภาพได้ในแต่ละวัน

Dynamic Scheduler มีการตรวจสอบคุณภาพตามกำหนดเวลา กำหนดค่าแบบไดนามิก รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ แจ้งเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน Dynamic Scheduler จะจดจำสิ่งที่คุณต้องทำ และต้องทำเมื่อใด ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดเก็บรวบรวมข้อมูลหรืองานที่สำคัญ


 

 

นาฬิกานับถอยหลังติดตามเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการตรวจสอบคุณภาพต่อไป

มีนาฬิกานับถอยหลังสำหรับการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าเมื่อเช็คแต่ละครั้งมีคุณภาพครบถ้วนหรือไม่ ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นการผลิต โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป


 

การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติรับ แจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพและแจ้งเตือนหากการรวบรวมข้อมูลผิดพลาด

หน้าต่างป๊อปอัพขนาดใหญ่ แจ้งเตือนให้ทราบว่ามีการตรวจเช็ค คุณสามารถกำหนดค่า Dynamic Scheduler เพื่อดำเนินการแก้ไข หากไม่ได้รับการตรวจสอบ

 

 

 

 


 

การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดการจัดเก็บแบบไดนามิกให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสถานะของกระบวนการ

สถานะกระบวนการ การหยุดการทำงานตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้กำหนด ทำให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นเรื่องยาก Dynamic Scheduler จะปรับความต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดนามิกตามความ                                                                                                         เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หากค่าลดลงจากข้อกำหนด Dynamic Scheduler จะแจ้งเตือนเพื่อให้ตรวจสอบใหม่โดย                                                                                       อัติโนมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือส่งงานไปยังแผนกอื่นๆ ได้


 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด HACCP และ SSOP ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบของ Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) ตามมาตรฐาน Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) ไม่ว่าการผลิตของคุณจะต้องเป็นไปตาม FSIS, USDA, FDA, HHS หรือการกำกับดูแลอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านกระบวนการทำงาน ตรวจเช็คด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษและภาระของผู้ปฏิบัติงาน

 


 

ENTERPRISE INTEGRATION SERVICE (EIS)

รวมข้อมูลได้ทั่วทั้งโรงงาน รวมไปถึงทั้งโลก
ด้วยต้นทุนการดำเนินงานนับล้านในสายการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง InfinityQS® Enterprise Integration Services (EIS) ทำให้การรวบรวมข้อมูล เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แม้ในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลที่ภูมิประเทศแตกต่างกัน

 

EIS FEATURES

เรียนรู้ว่า EIS สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลได้อย่างไร

 

ENTERPRISE-WIDE DATA ACCESS

กำหนดเส้นทางข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จากหลายภูมิประเทศ

EIS ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย
EIS ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการเข้าถึงคุณภาพและกระบวนการการผลิตของคุณได้ทั่วทั้งองค์กร จาก interface ของผู้ใช้รายเดียว

 

 


 

EQUIPMENT INTEGRATION ROUTING

รวมข้อมูลจากอุปกรณ์พิเศษ

EIS อนุญาติให้ ProFicient เชื่อมต่อกับระบบอัติโนมัติและอุปกรณ์ทดสอบพิเศษ เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด

 

 

 


 

SUPPORT FOR MULTIPLE DATA READERS AND WRITERS

รองรับข้อมูลหลายรูปแบบ

EIS ทำให้การใช้งานง่ายขึ้น จากทางฝั่งผู้ใช้งานและผู้พัฒนาระบบ ภาษาที่แตกต่างกัน แต่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้


 

QUALITY EVENT DASHBOARD

ตรวจเช็คข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กร
InfinityQS® ใแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ กำหนดเวลาหรือสามารถตรวจเช็คได้ได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

 

QUALITY EVENT DASHBOARD FEATURES

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์

 

INTUITIVE DISPLAY

จอแสดงผลที่ใช้งานง่าย แสดงภาพรวมและกระบวนการต่างๆ

แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่สายการผลิตทั้งหมด สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกระบวนการได้ และสามารถ export กระบวนการออกมาเป็นรูปแบบข้อความหรือ HTML ได้

 

 

 


 

REAL-TIME PROCESS REVIEW

ตรวจสอบคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

คุณสามารถกำหนดค่า เพื่อจัดกลุ่มกระบวนการต่างๆตามสายการผลิตหรือส่วนอื่นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 


 

GRAPHICALLY UPDATED EVENT STATUS

ใช้สัญลักษณ์ เพื่อระบุสถานะต่างๆ

การแสดงผลจะใช้สัญลักษณ์เฉพาะ เพื่อระบุสถานะต่างๆ และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงของสถานะได้

 

 

 


 

CONTROL CHART DASHBOARD

ควบคุมการแสดงผล มีเพียง Interface เดียวที่สามารถกำหนดค่าได้
การแสดงผลควบคุมโดยรหัสสี ซึ่งแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป

 

CONTROL CHART DASHBOARD FEATURES

เรียนรู้ Control Chart Dashboard มีการตรวจสอบและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์อย่างไร

 

DEVICE-SPECIFIC CHARTS

การแสดงผลที่หลากหลาย เมื่อทดสอบกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ที่ใช้สามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ทดสอบเดียว หรือหลายเครื่องในศูนย์ปฏิบัติงาน เพื่อดูแผนภูมิแบบเรียลไทม์ของข้อมูลการทดสอบ โดยผู้ดำเนินการจะเป็นผู้กำหนดและเปลี่ยนแปลงได้เพียงผู้เดียว

 

 

 

 


 

WORKSTATION-SPECIFIC CHARTS

แผนภูมิแบบเรียลไทม์ แสดงผลถึงการควบคุมคุณภาพในการทำงาน

แสดงผลแบบเรียลไทม์ในรูปแบบแผนภูมิกับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

 

 

 

 


 

ROLE-SPECIFIC VIEWS

การกำหนดค่าและสิทธิการเข้าถึง

การแสดงผลจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึง สามารถตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงได้ อาทิเช่น แบ่งเป็นแผนกหรือบริษัท

 

 

 

 


 

TAILORED, VISUAL INFORMATION

ดูข้อมูลที่คุณต้องการ ในแบบที่คุณต้องการ

ด้วยการตั้งค่าสิทธิการเข้าถึง การแสดงผลจะแสดงอยู่ในรูปแบบของแผนภูมิจัดกลุ่มข้อมูลตามส่วน

 

 

 

 

 


 

SPECIFICS AT YOUR FINGERTIPS

ข้อมูลเฉพาะ ที่คุณกำหนดได้ตามต้องการ

นอกเหนือจากข้อมูลในลักษณะแผนภูมิ คุณยังสามารถเจาะลึกลงในแผนภูมิเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลตัวแปรต่างๆ หรือทำสำเนาของแผนภูมิ ซึ่งคุณเอง สามารถกำหนดได้ตามความต้องการ


 

REMOTE ALARM MONITORING SERVICE (RAMS)/ REMOTE EVENT MONITORING SERVICE (REMS)

แม้อยู่ไกล ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ตรวจสอบข้อมูลอย่างชาญฉลาด ตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยการบันทึกแบบเรียลไทม์ โดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์

 

RAMS/REMS FEATURES

เรียนรู้คุณลักษณะของ RAMS/ REMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ตามเวลาจริงได้อย่างไร และยังช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานได้

 

AUTOMATED NOTIFICATIONS

แจ้งเตือนอัติโนมัติ

ควบคุมคุณภาพโดยอัติโนมัติ สามารถทำงานตามค่าที่กำหนดไว้ โดยปราศจากการแทรกแทรงของมนุษย์ บันทึกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากค่าที่กำหนดไว้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ในทันที

 

 

 

 


 

MULTIPLE, CONFIGURABLE ALERTS AND ALARMS

กำหนดค่าของกาารแจ้งเตือน

กำหนดค่าตามแบบของคุณ ควบคุมได้จากระยะไกล กำหนดการแจ้งเตือนตามเงื่อไขของแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 


 

IMPROVED OPERATOR FOCUS

ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการผลิมากขึ้น

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบและประเมินระบบได้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน RAMS และ REMS มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยจะเก็บข้อมูลโดยอัติโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถตรวจสอบกระบวนการต่างๆภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้

RAMS และ REMS เป็นบริการของ Windows ไม่จำเป็นต้องใช้ ProFicient ก็สามารถทำงานได้


 

INSIGHT FOR PROFICIENT ON DEMAND

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถแสดงข้อมูลได้
Insight คือ Web-Based คือโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยในการตัดสินใจ

 

ACTIONABLE INSIGHT

รับข้อมูลได้จากทั่วโลก

Insight เป็นระบบที่ใช้งานง่าย แม้ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบแอพลิเคชัน สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพได้ทั้งองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของภูมิประเทศ คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ในทันที

 


 

 

GAIN VISIBILITY

ตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้จากทุกภูมิประเทศ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด Insight สามารถดูได้ผ่านบราวเซอร์ต่างๆ โดยไม่ต้องติดตั้งแอพลิเคชัน รองรับ HTML5 ซึ่งทำงานได้บนพีซีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน


 

 

TRANSFORM PRODUCTION

เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุง

สรุปข้อมูลตามกรอบเวลาที่กำหนด และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Overall Equipment Effectiveness: OEE) กำหนดกลยุทธ์ เรียงลำดับความสำคัญ เพื่อหาสาเหตุหลัก และดำเนินการแก้ไข

 


 

MOBILE DATA COLLECTION

แสดงผลข้อมูลจากที่ใดก็ได้ โดยใช้สมาร์ทโฟน
ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สามารถใส่ดูข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนในเว็บบราวเซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติม

MOBILE DATA COLLECTION FEATURES

เรียนรู้ Mobile Data Collection สามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างไรบ้าง

UNTETHERED DATA COLLECTION FROM ANY LOCATION

ลงข้อมูลจากบราวเซอร์ใดก็ได้

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้จากบราวเซอร์ของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สามารถกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 

 

 

 


EASY COLLABORATION

ทำงานรวมกันได้ง่าย แม้ใช้สมาร์ทโฟน

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากสมาร์ทโฟนของคุณ ถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ การดำเนินการแก้ไขแทบจะเป็นไปไม่ได้

 

 

 

 

 

 


 

MORE COMPLETE TRACEABILITY

ทำงานรวมกันได้ง่าย แม้ใช้สมาร์ทโฟน

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากสมาร์ทโฟนของคุณ ถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ การดำเนินการแก้ไขแทบจะเป็นไปไม่ได้

Close Menu